ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής

Οργάνωση: Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία
Ημερομηνία Έναρξης: 12-10-2017
Ημερομηνία Λήξης: 14-10-2017
Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.