ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

34ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο

Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Έναρξης: 04-04-2019
Ημερομηνία Λήξης: 06-04-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.