ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Τόπος Διεξαγωγής: Macedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Ημερομηνία Έναρξης: 18-04-2019
Ημερομηνία Λήξης: 20-04-2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.