ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

International Joint Israel-Greek Neuroimmunological Meeting

Οργάνωση: The Israel Society (ISNI) and Hellenic Academy of Neuroimmunology (HELANI) with participation of the Italian and Turkish Societies of Neuroimmunology
Ημερομηνία Έναρξης: 27-09-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-09-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) Χανιά, Κρήτη
Venue: Center Of Mediterranean Architecture (Grand Arsenal), Chania-Crete, Greece

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Εργασιών: 2/7/2018

Abstract Submission Date has been extended: 2/7/2018

Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Περιλήψεων

Abstract Submission Form

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής

Registration Form

Τελικό Πρόγραμμα / Final Program

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.