ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

International Joint Israel-Greek Neuroimmunological Meeting

Οργάνωση: The Israel Society (ISNI) and Hellenic Academy of Neuroimmunology (HELANI) with participation of the Italian and Turkish Societies of Neuroimmunology
Ημερομηνία Έναρξης: 27-09-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-09-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) Χανιά, Κρήτη
Venue: Center Of Mediterranean Architecture (Grand Arsenal), Chania-Crete, Greece

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Εργασιών: 2/7/2018

Abstract Submission Date has been extended: 2/7/2018

Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Περιλήψεων

Abstract Submission Form

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής

Registration Form

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2018 Praxicon. All Rights Reserved.