ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

Τόπος Διεξαγωγής: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)
Ημερομηνία Έναρξης: 05-12-2018
Ημερομηνία Λήξης: 08-12-2018

5 Δεκεμβρίου Σεμινάριο: Ολιστική Προσέγγιση και ο Ρόλος της Νοσηλευτικής στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Περιλήψεων

Abstract Submission Form

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής

Registration Form

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Τελικό Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.