Τρέχοντα Συνέδρια - 1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής