Τρέχοντα Συνέδρια - 7º Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ: ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΕΜΠΤΗ 30/3/17 ΩΡΑ 13.30 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4/2017 ΩΡΑ 20.30
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ